• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
 • Телефон: (032) 242-23-68

Партнери кафедри

Викладацький склад кафедри контактує з багатьма підприємствами, організаціями, установами, вищими навчальними закладами західного регіону та України. Найбільш плідна співпраця стосується студентської практики, наукових і практичних семінарів, спільних проектів та інших заходів. Серед партнерів по співпраці можна назвати:

 • видавництва – «Видавничий дім «Високий замок», «Свічадо», «Каменяр», «Світ», «Піраміда», «Афіша»;
 • друкарні – «Атлас», «Бібльос», «Центр друку», «Ґе-рдан», «Ладекс», «Укрпол», «Червона калина», «Віньковські» (Польща), «Донеллі» (Польща);
 • підприємства – «Елекс», «Комплекс», «Галтехнод-рук», «Інтелліарт»;
 • провайдери – «Уарнет», «Фарлеп»;
 • бібліотеки – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, Львівська бібліотека для дітей та юнацтва;
 • наукові установи – Інститут прикладних проблем математики НАН України, УНДІПП ім. Т.Г. Шевченка, Ін-ститут фізики конденсованих системи НАН України;
 • Львівський Національний університет імені Івана Франка;
 • Національний університет «Львівсська політехніка»;
 • Національний університет «Києво-Могилянська ака-демія»;
 • Видавничо-поліграфічний інститут Національного теехнічного університету Українт «Київський політехнічний інститут»;
 • Харківський  Національний університет радіоелект-роніки;
 • Харківський  Національний економічний універси-тет;
 • Київський Національний авіаційний університет;
 • Чернівецький Національний університет;
 • Львівський інститут банківської справи.

Об'єктами навчання та наукової роботи кафедри є електронні публікації в Інтернеті, видання на компакт-дисках, видавничі бази даних та експертні системи, комп'ютерні мережі, мультимедійні технології.

Події кафедри

лют
14

Попередній захист дисертацій

12:00 – 306 ауд.

лют
14

Науково-технічна конференція проф.-викл. складу

10:00 – 419 ауд.

лют
7

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору