Карта курсів

Семестр 1

Менеджмент видавничо-інформаційної сфери
Cистемний аналіз
Методи наукових досліджень
Архітектура розподілених систем
Системи машинного навчання
Організація баз даних та баз знань
Моделювання інформаційних систем і процесів
Формування якості технологічних процесів
Моделювання технологічних систем у поліграфії
Інформаційні системи в менеджменті
Оптимізаційні методи та моделі
Цифрові медіа технології
Основи паблік-рилейшенз
Маркетинг
Філософія глобальних проблем сучасності
Організація та економіка видавничого підприємництва
Ризикологія
Безпека бізнесу
Культура наукової мови
Іноземна мова ділового спрямування
Формування наукових публікацій

Семестр 2

Методи і засоби візуалізації даних
Інтелектуальна власність
Створення інтерактивних медіа
Системи комп'ютерного зору
Системи керування контентом
Проектування аудіо і відео
Мультимедійне видавництво
Опрацювання текстової інформації
Нейронні мережі
Технології електронної комерції

Семестр 3

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Магістерська кваліфікаційна робота

Оголошення

Шановні студенти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"!
Щоб створити власну індивідуальну освітню траєкторію здобувачі вищої освіти мають право обрати дисципліни вільного вибору...

Детальніше 

Шановні студенти 4-го курсу спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи та технології"!
Для обрання керівників бакалаврської кваліфікаційної роботи а також узгодження теми з обраними керівником...

Детальніше 

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

На гору