Карта курсів

Семестр 1

Історія і культура України
Іноземна мова
Дискретна математика
Математичний аналіз
Лінійна алгебра
Фізика
Основи програмування і алгоритмічні мови
Фізичне виховання

Семестр 2

Іноземна мова
Дискретна математика
Математичний аналіз
Лінійна алгебра
Основи програмування і алгоритмічні мови
Основи інформаційних технологій
Архітектура комп'ютерних систем
Веб-технології
Прикладні алгоритми
Телекомунікаційні технології
Фізичне виховання

Семестр 3

Філософія
Іноземна мова
Мережеві технології
Теорія ймовірностей
Комп'ютерна графіка
Операційні системи
Алгоритми і структури даних
Веб-програмування
Фізичне виховання

Семестр 4

Іноземна мова
Основи економічної теорії
Організація баз даних
Технології захисту інформації
Розробка програмних інтерфейсів
Математична статистика
Об'єктно-орієнтоване програмування
Прогнозування якості друкарського процесу
Чисельні методи в наукових та інженерних дослідженнях
Комп'ютерне моделювання та обчислювальний експеримент
Фізичне виховання

Семестр 5

Іноземна мова професійного спрямування
Інтелектуальна власність
Розроблення клієнт-серверних систем
Проектування людино-комп'ютерної взаємодії
Проектування інформаційних систем
Математичні методи дослідження операцій
Інфраструктура інформаційних технологій
Інформаційні технології підготовки книжкових видань
Математичні методи обробки інформації

Семестр 6

Іноземна мова професійного спрямування
Маркетинг в ІТ-сфері
Системний аналіз
Шаблони розробки програмних систем
Методи і системи штучного інтелекту
Методи опрацювання великих даних
Інфраструктура інформаційних технологій
Моделювання видавничо-поліграфічних процесів
Прогнозування якості друкарського процесу
Математичні методи обробки інформації

Семестр 7

Іноземна мова професійного спрямування
Підприємництво в ІТ-сфері
Моделювання інформаційних процесів
Тестування та забезпечення якості ІТ проектів
Програмування мобільних додатків
Інтелектуальний аналіз даних
Управління ресурсами поліграфічних підприємств

Семестр 8

Іноземна мова професійного спрямування
Управління IT-проектами
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Моделі і методи прийняття рішень
Інформаційні технології підготовки пакувальної продукції
Навчально технологічна практика
Інженерна практика
Дипломна кваліфікаційна робота

Оголошення

Шановні студенти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"!
Щоб створити власну індивідуальну освітню траєкторію здобувачі вищої освіти мають право обрати дисципліни вільного вибору...

Детальніше 

Шановні студенти 4-го курсу спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи та технології"!
Для обрання керівників бакалаврської кваліфікаційної роботи а також узгодження теми з обраними керівником...

Детальніше 

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

На гору