Порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті регламентується: 

Процедура визнання результатів включає такі обов’язкові етапи: 

  • здобувач подає декану факультету заяву про перезарахування результатів навчання та документи що підтверджують участь здобувача у заході неформальної освіти (свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо);
  • формування фахової комісії, яка визначає можливість визнання, форми і строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті; 
  • проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті при частковому зарахуванні результатів. 

Сертифікати наших студентів

Переглянути список

Оголошення

Шановні студенти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"!
Щоб створити власну індивідуальну освітню траєкторію здобувачі вищої освіти мають право обрати дисципліни вільного вибору...

Детальніше 

Шановні студенти 4-го курсу спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи та технології"!
Для обрання керівників бакалаврської кваліфікаційної роботи а також узгодження теми з обраними керівником...

Детальніше 

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

На гору