Карта курсів

Семестр 1

Методи наукових досліджень
Cистемний аналіз
Моделювання інформаційних систем і процесів
Архітектура розподілених систем
Системи машинного навчання
Організація баз даних та баз знань
Формування якості технологічних процесів
Менеджмент видавничо-інформаційної сфери
Іноземна мова ділового спрямування
Моделювання технологічних систем у поліграфії
Інформаційні системи в менеджменті
Оптимізаційні методи та моделі
Цифрові медіа технології
Основи паблік-рилейшенз
Маркетинг
Філософія глобальних проблем сучасності
Організація та економіка видавничого підприємництва
Ризикологія
Безпека бізнесу
Культура наукової мови
Формування наукових публікацій

Семестр 2

Нейронні мережі
Методи і засоби візуалізації даних
Створення інтерактивних медіа
Системи комп'ютерного зору
Системи керування контентом
Опрацювання текстової інформації
Інтелектуальна власність
Проектування аудіо і відео
Мультимедійне видавництво
Технології електронної комерції

Семестр 3

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Магістерська кваліфікаційна робота

Оголошення

Шановні студенти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"!
Щоб створити власну індивідуальну освітню траєкторію здобувачі вищої освіти мають право обрати дисципліни вільного вибору...

Детальніше 

Шановні студенти 4-го курсу спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" та 126 "Інформаційні системи та технології"!
Для обрання керівників бакалаврської кваліфікаційної роботи а також узгодження теми з обраними керівником...

Детальніше 

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

На гору