• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
  • Телефон: (032) 242-23-68

Кудряшова Альона Вадимівна

Альона Кудряшова

асистент,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Моделювання технологічних систем ВП-5Е 303
Моделювання технологічних систем ВП-5Е 303
2 Проектування людино-комп’ютерної взаємодії КН-31 306
Проектування людино-комп’ютерної взаємодії КН-32 306
3 Проектування людино-комп’ютерної взаємодії КН-32 301
- - -
4 Проектування людино-комп’ютерної взаємодії КН-32 301
Веб-технології КН-21 301
5 Моделювання технологічних систем ВП-5Д 303
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Проектування людино-комп’ютерної взаємодії КН-31 419
- - -
2 Проектування людино-комп’ютерної взаємодії КН-31 419
- - -

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 - - -
Веб-технології ІСТ-21 419
2 - - -
Веб-технології КН-21 419

Посада

Асистент кафедри комп’ютерних наук та інормаційних технологій Української академії друкарства

Освіта

Захистила дисертаційну роботу «Інформаційна технологія прогностичного оцінювання якості редакційно-видавничого процесу випуску книжкових видань» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології», отримала звання кандидата технічних наук.

Публікації

Автор та співавтор 33 наукових праць, серед яких: 3 публікації у іноземних виданнях (Польща, Радом; Америка, Нью-Йорк; Польща, Варшава); 12 статей у фахових виданнях України, 11 з яких—у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (IndexCopernicus); 12публікацій у матеріалах наукових конференцій; навчальний посібник «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів вищих навчальних закладів (Голод І. В., Пасічник М. С., Кудряшова А. В. Інформаційно-аналітична діяльність. Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: УАД, 2017. 296 с.); методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту бакалаврських і магістерських робіт для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Пасічник М. С., Антоник О. В., Зубко Н. Н., Савчук Г. М., Кудряшова А. В. Випускна кваліфікаційна робота : методичні настанови до виконання, оформлення і захисту бакалаврських і магістерських робіт для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Українська академія друкарства. Львів, 2018. 104 с.); монографія «Інформаційна технологія формування якості редакційно-видавничого процесу» (Сеньківський В. М., Кудряшова А. В., Козак Р. О. Інформаційна технологія формування якості редакційно-видавничого процесу: Монографія. Львів : Українська академія друкарства, 2019. 272 с.)

Стажування

Проходила наукове стажування «Академічна доброчесніть: виклики сучасності» (Республіка Польща, Варшава, 24.06.2019–06.07.2019).

Контактна інформація

kudriashovaaliona@gmail.com

Події кафедри

лют
27

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

лют
12

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

лют
5

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору