• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
  • Телефон: (032) 242-23-68

Управління проектами

Група: ВП-4
Image

Огірко І. В.
проф., д.ф.-м.н.

Мета дисципліни полягає в наданні студентам знань, вмінь та уявлень про методологію управління проектами в галузі.

Предметом дисципліни є принципи та закономірності, що притаманні проектам у областях діяльності, а також методи, засоби та комп’ютерні технології щодо успішного впровадження проектів.

Гнучка розробка програмного забезпечення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

-поняття проекту та його закономірності життєвого циклу, методологію, базові поняття та визначення з управління проектами;

-структуру проекту (підцілі, основні етапи роботи, що має бути виконана) провести його обґрунтування;

-класифікацію проектів та ієрархій цілей проектів;

-склад учасників проекту та їх роль;

-закони комунікації та методи аналізу міжособистісних відносин;

-визначити необхідні обсяги і джерела фінансування;

-підібрати виконавців, зокрема, через процедури конкурсів;

-підготувати й укласти контракти;

-визначити терміни виконання проекту, скласти графік його реалізації, розрахувати необхідні ресурси;

-принципи управління розробкою проектів;

-принципи побудови, типи та послідовність розробки організаційної структури управління проектами;

-принципи планування, контроль та регулювання проекту;

-принципи побудови автоматизованої інформаційної системи управління проектом.

Уміти: застосовувати методи та засоби управління проектами в повсякденної діяльності, визначати концепцію проекту та його стратегічні та тактичні задачі, будувати організаційну структуру управління проектами та проектувати офіс проекту з застосуванням сучасних методів та засобів організаційного моделювання проектів, здійснювати планування робіт за проектом та проводити експертизу проекту, застосовувати аналіз міжособистісних відносин та закони комунікації для керування командою проекту, впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління проектом.

Події кафедри

жов
24

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

жов
17

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

жов
3

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору