• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
  • Телефон: (032) 242-23-68

Спеціальність "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх розподіл

Нормативний строк підготовки бакалавра становить 4 роки.

Обсяг освітньої складової програми – 240 кредитів ЄКТС.

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми: 

Складові програми Кредитів ЄКТС
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 28
ІІ. ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 87
III. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 78
IV. ЦИКЛ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 23
Всього/у тому числі за вибором бакалаврів 240/28

Навчальні програми дисциплін

Дисципліна Завантажити
Історія і культура України
Діловодство
Безпека життєдіяльності
Математичний аналіз
Фізика
Дискретна математика
Теорія ймовірностей
Лінійна алгебра
Дослідження операцій
Теорія прийняття рішень
Математична статистика
Алгоритми і структури даних
Об'єктно-орієнтоване програмування
Комп’ютерні мережі
Організація баз даних
Проектування інформаційних систем
Створення і опрацювання аудіо
Створення і опрацювання відео
Управління проектами
Охорона праці
Веб-програмування
Розроблення електронних книг
Моделювання прогностичного оцінювання технологічних процесів

Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх розподіл

Нормативний строк підготовки магістра становить 2 роки.

Обсяг освітньої складової програми – 120 кредитів ЄКТС.

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми: 

Складові програми Кредитів ЄКТС
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 8
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 67
III. ЦИКЛ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 15
IV. НАУКОВА РОБОТА 30
Всього/у тому числі за вибором магістрантів 120/15

Навчальні програми дисциплін

Дисципліна Завантажити
Аналіз даних
Організація баз даних і баз знань
Системи розпізнавання образів
Системи комп’ютерного навчання
Дизайн контенту
Інтелектуальна власність
Інформаційні технології в практиці наукових досліджень
Математичні методи дослідження операцій
Моделі і методи прийняття рішень
Системи штучного інтелекту
Моделювання інформаційних систем і процесів
Системи формування наукових публікацій
Проектування відео у мультимедійних системах
Проектування аудіо у мультимедійних системах
Менеджмент інформаційної сфери
Архітектура розподілених систем
Створення інтерактивних медіа

Події кафедри

лют
14

Попередній захист дисертацій

12:00 – 306 ауд.

лют
14

Науково-технічна конференція проф.-викл. складу

10:00 – 419 ауд.

лют
7

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору