• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
  • Телефон: (032) 242-23-68

Прикладна математика

Група: ЗТ-3
Image

Огірко І. В.
проф., д.ф.-м.н.

Мета дисципліни «Прикладна математика» - формування наукового світогляду, одним з елементів якого є володіння методами прикладної математики;

- формування знань, вмінь та навичок, необхідних для використання сучасних численних методів розв’язання прикладних задач, пов’язаних з майбутньою спеціальністю;

- формування знань, вмінь та навичок, необхідних для проведення пошуку методу розв’язання конкретної прикладної задачі;

- розвиток математичної інтуїції, уміння будувати, досліджувати математичні моделі реальних технологічних процесів та інтерпретувати результати таких досліджень;

- створення необхідної математичної основи для подальшого вивчення математичних методів та їх застосувань.

Предмет - ознайомлення студентів з чисельними методами аналізу математичних моделей, методами розв’язання прикладних задач та оцінки похибки

Події кафедри

жов
24

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

жов
17

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

жов
3

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору