• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
  • Телефон: (032) 242-23-68

Магістратура та аспірантура

На кафедрі постійно перебувають молоді, енергійні студенти факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій. Чабан Тарас, Данькевич Світлана, Теслюк Руслана, Філь Мар’ян, Добробатько Денис, Лозовюк Олександр – це перелік тих студентів, які успішно приймали участь у наукових конференціях та семінарах, і продовжили навчаня в аспірантурі Української академії друкарства.

Через магістратуру та аспірантуру на кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації. Аспірантами та здобувачами керують: д-р техн. наук, професор В. М. Сеньківський, д-р фіз.-мат. наук, професор І. В. Огірко, канд. техн. наук, доцент І. З. Миклушка, канд. техн. наук, доцент О. Г. Хамула. Дисертаційні роботи захистили: викладач І. В. Піх (науковий керівник проф. Б. В. Дурняк), аспіранти Р. Й. Ріпецький, О. В. Овсяк, І. В. Калиній, Р. О. Козак (науковий керівник проф. В. М. Сеньківський), Л.Я. Маїк (науковий керівник доц. І. З. Миклушка).

На даний над дисертаційними роботами на кафедрі електронних видань працюють Гілета І.В., Петяк Ю.Ф., Васюта С.П., Якимець М.В. Уже підговлені до попереднього захисту дисертації інженера Литовченка О.В. та здобувача Олянишен Т.В. Зараз при кафедрі елетронних видань навчається 4 аспіранти.

Події кафедри

вер
3

Початок нового навчального року

10:00 – 419 ауд.

чер
29

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

чер
4

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору