• E-mail: kimt@uad.lviv.ua
  • Телефон: (032) 242-23-68

Огірко Ігор Васильович

Ігор Огірко

професор,
доктор фізико-математичних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Комп'ютерні технології в діловодстві ДК-21 ауд. 323
Комп'ютерні технології в діловодстві ДК-21 ауд. 323
2 Комп'ютерні технології в діловодстві ДК-21 ауд. 401
Комп'ютерні технології в діловодстві ДК-21 ауд. 401
3 Консультація ауд. 409
Консультація ауд. 409
4 Консультація ауд. 409
Консультація ауд. 409

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Мережеві технології ТЕ-маг. ауд. 303
- - -
2 Аспіранти ауд. 301
Аспіранти ауд. 301
3 Мережеві технології ТК-маг. ауд. 303
Мережеві технології ТК-маг. ауд. 303
4 - - -
Управління проектами ВПС-42 ауд. 311а
5 Управління проектами ВПС-42 ауд. 301а
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Мережеві технології ТД; ТП-маг. ауд. 311а
- - -
2 Управління проектами ВПС-42 ауд. 405
- - -
3 Мережеві технології ТК; ТЕ; ТД; ТП-маг. ауд. 301а
Мережеві технології ТК; ТЕ; ТД; ТП-маг. ауд. 301а

Огірко Ігор Васильович

1.Огірко І., Романюк-Огірко О. Метахімія //Науковий вісник Том ХІХ — Український Університет в Москві. Москва. 2014 — с.178 -184.

2.Кілко І., Огірко І.Огляд та дослідження існуючих спеціалізованих сайтів та електронних видань, електронні видання для незрячих з використанням шрифту Брайля та інших допоміжних засобів - Науковий вісник. Том ХІХ — Український Університет в Москві. Москва. 2014 — с. 185-189.

3.Огірко І  Автоматизація обчислень для оцінки поверхневих шарів -Науковий вісник. Том ХІХ — Український Університет в Москві. Москва. 2014 — с.189-192.

4.Райтер Р. І., Лесько О. М., Огірко І. В. Математичне моделювання технологічної підготовки спортсменів складно координаційних видів спорту .– Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб.наук.ст. - Львів,2014 — Вип.26 - с. 24-30.

5.Огірко І. В.Моделювання спортивного протиборства - Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб.наук.ст. - Львів,2014 .— Вип.23 - с. 23-28

6.Огірко І. В., Пілат О. Ю., Гаранько Т. Й.Інформаційна система оцінки якості сайтів оперативної поліграфії - Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів (4-7 лютого 2014р.): тези доповідей — Українська академія друкарства — Львів, 2014 — с. 126

7.Огірко І. Застосування підходів реінжинірингу та ризикології для аналізу проектів щодо оцінювання залишкового ресурсу конструкцій нафтогазових устаткувань / І. Огірко, В. Юзевич, Н. Стащук // Тези IV Міжнародної науково-технічної конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”. 30-31 жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – C. 43–44.

8. Огірко І. В.,Ясінський М. Ф., Пілат О. Ю., Інформаційна система оцінки якості електронних видань// Компʼютерні технології друкарства: наук.-техн. зб. – Львів : Українська академія друкарства. - №31. – С. 96-104.

9.Огірко І., Огірко О. Інформаційні технології безпекометрії в поліграфії.ІIІ- Міжнароднa науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”.Національний університет “Львівська політехніка”05 – 06 червня 2014 р. Львів, Україна– С. 46-51

10. Серант А. Й., Огірко І. В.Інформаційні технології та корпоративне управління .Збірник наукових праць. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ .Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управлінняпри Президентові України. Випуск 40 . Львів.2014 .С. 135-140.

Події кафедри

жов
24

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

жов
17

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

жов
3

Засідання кафедри

12:00 – 419 ауд.

На гору